www.ronaldnieuwenhuizen.nl/cursussen en opleidingen/waterdruppel
Opleiding:    3e jaar: tien lesavonden van 19.30 – 22.00 (eens per paar weken) Een professioneel healer zal toewerken naar heelheid van lichaam, geest en ziel, bij zichzelf én bij de cliënt. Heelheid betekent een gezond en gelukkig leven! Komend najaar (2014) zal de HBO-geaccrediteerde Advanced Techniques Universal Cosmic Healing van start gaan. Deze opleiding is geaccrediteerd door KTNO, LVNG, VBAG en BATC. Deze opleiding wordt verzorgd door Ronald Nieuwenhuizen. Ronald is een uitgesproken professioneel healer en is volledig afgestemd op de frequentie van het Aquariustijdperk. Deze verdieping is een onderdeel van de Universal Cosmic Healing  Opleiding  welke valt onder de ‘Bewustzijnsynthese®’ . Dit verdiepingsjaar is voor iedereen toegankelijk die de opleiding Universal Cosmic Healing™ met succes volbracht heeft. Je kunt deze verdiepingstechnieken zowel professioneel inzetten, maar ook voor diegene die het in beperkte kring willen toepassen zijn van harte welkom. Tijdens iedere lesavond zal een casus worden aangereikt waarin het thema van de betreffende avond aan de orde komt. Er zal dieper ingegaan worden op het betreffende thema, om de oorzaak van de klacht te kunnen behandelen. Dit uiteraard met behulp van de verdiepingstechnieken. Er zal praktisch worden geoefend met de kennis van de afgelopen twee jaar waarbij de mogelijkheden vergroot en verfijnd worden. De thema's die aanbod zullen komen zijn: Burn-out en Depressie Allergie en Intolerantie Slaapstoornissen, (inslaapproblemen en/of doorslaapproblemen) Hoofdpijn en Migraine Maagstoornissen en Darmstoornissen Rugklachten, Schouder- en Nekklachten Het hormoonsysteem en de hormoonhuishouding Het zenuwstelsel Het immuunsysteem Huidproblemen Uiteraard zijn deze verdiepingstechnieken een mooie aanvulling op de bestaande technieken. Betaling en algemene voorwaarden: Tien lesavonden van 19.30 – 22.00 uur Buiten de lesavonden zal er een studiebelasting zijn van 2 - 5 uur per week. Datum: Nader te bepalen. Start leerjaar 3: Voor de overige lesdagen (klik hier) De kosten bedragen: € 375,--  per jaar;  in drie termijnen van € 125,--   of € 350,--  per jaar; KORTINGSREGELING  € 25,-- bij betaling in eens Bij betaling in eens dient het gehele bedrag twee weken voor aanvang van de startdatum te zijn voldaan. Bij betaling in termijnen dient het 1e termijn van €  125,-- te zijn voldaan twee weken voor aanvang van de startdatum, het 2e termijn van €  125,-- dient voor de derde lesavond voldaan te zijn, het 3e termijn van € 125,-- (en tevens laatste termijn voor het lopend opleidingsjaar) dient voor de zesde lesavond voldaan te zijn. Bij tussentijdse beëindiging van het lopend opleidingsjaar dient het volledige opleidingsbedrag ad € 375,-- te worden voldaan onder aftrek van de reeds betaalde termijn(en).  De opleiding gaat van start bij voldoende deelnemers, mocht blijken dat er te weinig deelnemers zijn dan zal de opleiding een paar maanden worden uitgesteld. Uiteraard ben je dan vrij om de opleiding te annuleren, eventuele gedane betalingen zullen dan worden terug gestort. Heb je belangstelling voor deze opleiding of voor één van de andere cursussen of workshops of heb je nog vragen, stuur ons dan een mailtje info@ronaldnieuwenhuizen.nl
Advanced Techniques Universal Cosmic Healing™  
www.ronaldnieuwenhuizen.nl/chalice well/glastonbury/england/mystieke plekken ronaldnieuwenhuizen/cursus/opleiding/advanced techniques universal cosmic healing www.ronaldnieuwenhuizen.nl/stonehenge/engeland www.ronaldnieuwenhuizen.nl/bhoeda Home Consulten Energetisch reinigen Cursussen en Opleidingen Agenda Overige informatie www.bewustzijnssynthese.nl
Praktijk én Opleidingen; Spirituele Groei & Natuurlijke Geneeswijzen

Promoot jouw pagina ook