www.ronaldnieuwenhuizen.nl/universal cosmic healing opleiding/waterdruppel
Opleiding:    1e jaar: tien lesavonden van 19.30 – 22.00 (eens per paar weken)              (voor de data klik hier) 2e jaar: tien lesavonden van 19.30 – 22.00 (eens per paar weken)              (voor de data klik hier) Een professioneel healer zal toewerken naar heelheid van lichaam, geest en ziel, bij zichzelf én bij de cliënt. Heelheid betekent een gezond en gelukkig leven! Komend najaar (2014) zal deze HBO-geaccrediteerde Healing Opleiding  wederom van start gaan. Deze opleiding is geaccrediteerd door KTNO, LVNG, VBAG en BATC. Deze opleiding wordt verzorgd door Ronald Nieuwenhuizen. Ronald is een uitgesproken professioneel healer en is volledig afgestemd op de frequentie van het Aquariustijdperk. Deze Healing opleiding, genaamd Universal Cosmic Healing Opleiding valt onder de ‘bewustzijnsynthese®’ en is bedoeld voor mensen die serieus met healing aan de slag willen of hier al mee bezig zijn. Dit kan beroepsmatig zijn of omdat je serieus interesse hebt voor het vak van healen. Voorwaarde is wel dat je of al enige vorm van healing gedaan hebt, daarbij maakt het niet uit wat voor vorm, het gaat erom dat je al enige basisprincipes beheerst en dat je tevens voldoende kennis hebt van de chakra’s. Maar ook wanneer je nog geen enkele ervaring hebt maar werkelijk de potentie van een healer bezit ben je uiteraard welkom in deze opleiding, wel zal er dan gekeken worden of je over voldoende kennis bezit om het niveau van de opleiding te kunnen bijhouden. Mocht dit (nog) niet het geval zijn dan adviseren we je om eerst bijvoorbeeld minimaal de cursus ‘De leer van je aura, chakra’s en meridianen’ te volgen. Veel mensen die al een bepaalde vorm van healing hebben gedaan komen kennis, technieken, oefening en/of ervaring tekort, Ronald zal aan de cursisten alle fijne kneepjes van het vak leren zodat men uiteindelijk een gedegen healing kan geven. De Healing opleiding is volledig afgestemd op het Aquariustijdperk, wat inhoudt dat je jezelf op de meest zuivere manier zal gaan leren afstemmen op de helpers vanuit de spirituele wereld, je zal leren je door hen te laten (bege)leiden en je zal gaan healen op fysiek, mentaal, emotioneel én op zielsniveau. Tijdens de lesavonden zal er behalve theorie ook veel op elkaar geoefend worden. Er zullen tijdens de healings die we elkaar geven verbanden gelegd gaan worden tussen klachten c.q. ongemakken die voortkomen uit een disbalans tussen lichaam, geest en ziel; hierdoor is het dus direct praktisch toepasbaar omdat je gaat leren hoe, waar en wat je dan precies moet gaan ‘healen’ zodat je ook precies weet wat je doet en vooral waarom je dat juist op die manier doet. Hierdoor zal je steeds meer op jezelf, je helpers en op je gevoel gaan vertrouwen. Alle facetten die een goede gedegen healing bevatten zullen tijdens deze opleiding aan de orde komen, maar ook de ethische houding ten opzichte van je cliënt zal aan de orde komen. Tevens zal er tijdens de lessen af en toe iets uitgelegd worden over het functioneren van het menselijk lichaam. In principe zal de opleiding in eerste instantie twee jaar in beslag nemen, waarbij je na het eerste jaar de keuze hebt of je doorgaat met het tweede jaar. Je hoeft je dus niet al direct op te geven voor twee jaar. Na deze twee jaar kun je als zelfstandig healer aan de slag, mits je aan alle voorwaarden van de opleiding hebt voldaan. Voorwaarden voor het 1e jaar: · Tussen de lessen wordt er van je verwacht dat je het geleerde in de praktijk gaat beoefenen, dat  kan zijn op je familie of vrienden of misschien op de medecursisten, of wanneer je al cliënten behandeld omdat je bijvoorbeeld al een eigen praktijk(je) hebt zal je het geleerde direct in de praktijk kunnen toepassen. · Er wordt van je verwacht dat je enkele (korte) verslagen maakt van de healings die je geeft. Tijdens de les zal er ingegaan worden op deze verslagen waardoor alle voorbeelden van de cursisten verder zal leiden tot kennis en inzicht. Ronald zal hierbij dieper ingaan op de casussen uit de verslagen waardoor je snel de verbanden leert leggen tussen de disbalans en de oorzaken daarvan. · Er wordt van je verwacht dat je 90% van de lesavonden aanwezig zal zijn. Bij meer afwezigheid dient er persoonlijk overleg plaats te vinden. Voorwaarden voor het 2e jaar: · Tussen de lessen wordt er van je verwacht dat je het geleerde in de praktijk gaat beoefenen, dat kan zijn op je familie of vrienden of misschien op de medecursisten, of wanneer je al cliënten behandeld omdat je bijvoorbeeld al een eigen praktijk(je) hebt zal je het geleerde direct in de praktijk kunnen toepassen. · Gedurende het tweede jaar van de opleiding wordt er van je verwacht dat je minimal 5 (korte) verslagen maakt van de healings die je geeft. Het verslag zal dan door Ronald beoordeeld worden. Tijdens de les zal er ingegaan worden op deze verslagen waardoor alle voorbeelden van de cursisten verder zal leiden tot kennis en inzicht. Ronald zal hierbij dieper ingaan op de casussen uit de verslagen waardoor je snel de verbanden leert leggen tussen de disbalans en de oorzaken daarvan. · Er wordt van je verwacht dat je 90% van de lesavonden aanwezig zal zijn. Bij meer afwezigheid dient er persoonlijk overleg plaats te vinden. Deze Universal Cosmic Healing opleiding mag zichzelf een opleiding noemen omdat je werkelijk opgeleid zal worden tot professioneel Universal Cosmic Healer afgestemd op het huidige Aquariustijdperk. Na deze twee opleidingsjaren zal er gekeken worden of er voldoende belangstelling is voor verdere verdieping door middel van bijvoorbeeld workshops. Betaling en algemene voorwaarden: Tien lesavonden van 19.30 – 22.00 uur Buiten de lesavonden zal er een studiebelasting zijn van 2 - 5 uur per week. Datum: Start leerjaar 1: Donderdagavond 14 november 2013 Voor een overzicht van alle data (klik hier) Start leerjaar 2: 3 oktober 2013 De kosten bedragen: € 375,--  per jaar;  in drie termijnen van € 125,--   of € 350,--  per jaar; KORTINGSREGELING  € 25,-- bij betaling in eens Bij betaling in eens dient het gehele bedrag twee weken voor aanvang van de startdatum te zijn voldaan. Bij betaling in termijnen dient het 1e termijn van €  125,-- te zijn voldaan twee weken voor aanvang van de startdatum, het 2e termijn van €  125,-- dient voor de derde lesavond voldaan te zijn, het 3e termijn van € 125,-- (en tevens laatste termijn voor het lopend opleidingsjaar) dient voor de zesde lesavond voldaan te zijn. Bij tussentijdse beëindiging van het lopend opleidingsjaar dient het volledige opleidingsbedrag ad € 375,-- te worden voldaan onder aftrek van de reeds betaalde termijn(en).  De opleiding gaat van start bij voldoende deelnemers, mocht blijken dat er te weinig deelnemers zijn dan zal de opleiding een paar maanden worden uitgesteld. Uiteraard ben je dan vrij om de opleiding te annuleren, eventuele gedane betalingen zullen dan worden terug gestort. Heb je belangstelling voor deze opleiding of voor één van de andere cursussen of workshops of heb je nog vragen, stuur ons dan een mailtje info@ronaldnieuwenhuizen.nl
Universal Cosmic Healing Opleiding  
www.ronaldnieuwenhuizen.nl/universal cosmic healing opleiding/mystieke plekken/chalice well/glastonbury/engeland www.ronaldnieuwenhuizen.nl/universal cosmic healing opleiding/waterdruppel www.ronaldnieuwenhuizen.nl/universal cosmic healing opleiding/mystieke plekken/stone henge/engeland www.ronaldnieuwenhuizen.nl/universal cosmic healing opleiding/bhoeda/mystieke plekken Home Consulten Energetisch reinigen Cursussen en Opleidingen Agenda Overige informatie www.bewustzijnssynthese.nl
Praktijk én Opleidingen; Spirituele Groei & Natuurlijke Geneeswijzen

Promoot jouw pagina ook